بیماریهای شایع

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

ارتباط لکه های سفید ناخن با کمبود کلسیم

مشخص نیست دقیقاً از چه مقطع زمانی لکه های سفیدی را که بر روی ناخن ها ایجاد می شوند را به کمبود کلسیم یا فسفر بدن […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

فرونکل

فرونکل نوعی عفونت پوستی است که فولیکول مو و بافت پوستی اطرافش را درگیر می کند. این مشکل بسیار شایع است. فرونکل معمولا توسط استافیلوکوک اورئوس […]
خرداد ۲۱, ۱۳۹۶

بیماری زونا

خرداد ۲۱, ۱۳۹۶

پسوریازیس